eSzocMet

Bejelentkezés

E-mail cím
Jelszó
Hozzájárulok, hogy az eszocmet.hu személyes adataimat az Adatkezelési és Adatfeldolgozási Szabályzatban és Tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Nyilatkozom, hogy a Szabályzatban foglaltakat megértettem és azokat saját, az eszocmet.hu oldalra feltöltendő szociometriai felméréseim során végzett adatkezelői tevékenységem során is irányadónak tekintem. Az eSzocMet üzemeltetőivel létrejövő adatkezelői-adatfeldolgozói jogviszonyom részleteit a Szabályzat tartalmazza. Nyilatkozom, hogy adatkezelésem eddig is az érintettek önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapult, és szavatolok azért, hogy a jövőben is eszerint járok el. Kijelentem, hogy 18. életévét betöltött személy vagyok.